info

De leden van VTB Fotoclub Wetteren nemen - in een vriendschappelijke sfeer - elkaars foto’s, fotoreeksen en audiovisuele reeksen onder de loep. Zij delen graag hun kennis over en ervaring met de fotografie, helpen elkaar in het streven naar steeds beter werk en maken er een punt van om beginners zo goed mogelijk te begeleiden.

Creativiteit en kunstzinnigheid bij het realiseren van beelden komen op de eerste plaats, maar ook de noodzakelijk technische aspecten worden niet uit het oog verloren.

De leden zijn vrij in de keuze van onderwerpen. Nu en dan wordt er, vrijblijvend, gewerkt aan een thema. Soms maken we in groep een foto-uitstap. Een aantal leden neemt deel aan wedstrijden.

Een paar maal per jaar wordt een al dan niet professionele voordracht- of lesgever uitgenodigd. Deze heeft het dan bv. over bijzondere technieken of toont en bespreekt eigen werk. Indien gewenst organiseren wij voor onze leden initiatiesessies rond fotografische onderwerpen. Ook steken wij regelmatig ons licht op bij andere clubs en bezoeken hun tentoonstellingen. Wij zijn lid van de Oost Vlaamse Unie voor Fotografie en het Centrum voor Beeldexpressie.

Jaarlijks organiseert de club een fotosalon. Daar wordt het werk van alle leden getoond, op papier en in projectie.

Zowel beginnende fotografen, als mensen met enige - of veel - ervaring zijn van harte welkom bij ons. U kan - zonder enige verbintenis -eens proeven van de werking van de club, daarbij eventueel foto’s ter bespreking meenemen en pas nadien beslissen of u al dan niet lid wenst te worden. In het bezit zijn van dure apparatuur met de modernste snufjes is zeker niet noodzakelijk.

Wij vergaderen een tweemaal maal per maand, in principe de tweede en vierde maandag om 20 uur, in CC De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren. De precieze data worden via onze website www.vtbfotoclubwetteren.be kenbaar gemaakt, waar u onder meer alle activiteiten van de club en onze contactgegevens kan vinden.

Hebben wij je interesse gewekt? Wens je meer informatie? Neem gerust contact op met de voorzitter, Luc De Backer, of een ander bestuurslid.